Aquest formulari d'identificació professional és un requisit que us demanem per poder rebre la mostra que ens heu sol·licitat. Les claus que us facilitarem la podreu rebre a la vostra adreça de correu electrònic o bé, personalment al vostre centre educatiu. Totes les autoritzacions de llicències de mostra han de ser confirmades pel Departament de Promoció i, en particular, pel vostre delegat de zona.

Titol del llibre:
Codi comercial:
Nom i congnoms: *
Correu electrònic: *
Centre educatiu: *
Carrer: *
Població: * Codi postal: *

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades obtingudes mitjançant aquest formulari seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal la finalitat del qual és la informació sobre novetats editorials. Els destinataris de la informació que conté aquest fitxer seran els responsables del departament del segell editorial Editorial Barcanova de l'empresa Grup Anaya, SA (societat unipersonal), amb domicili a c/ Rosa Sensat, 9-11 de Barcelona que, com a responsable del fitxer esmentat, es compromet, en la utilització de les dades que hi estan incloses, a respectar-ne la confidencialitat i a utilitzar-les d'acord amb la seva finalitat.