Barcanova Infantil i Juvenil

Editorial Barcanova SA. Rosa Sensat, 9-11 4a planta. 08005
Barcelona. Tel: 932 172 054

Ompliu aquest formulari i envieu-nos un correu electrònic amb la vostra consulta o el vostre suggeriment
(* Tots els camps són obligatoris):

Nom i congnoms: *
Correu electrònic: *
Població: *
Consulta o suggeriment: *

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades obtingudes mitjançant aquest formulari seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal la finalitat del qual és la informació sobre novetats editorials. Els destinataris de la informació que conté aquest fitxer seran els responsables del departament del segell editorial Editorial Barcanova de l'empresa Grup Anaya, SA (societat unipersonal), amb domicili a c/ Rosa Sensat, 9-11 de Barcelona que, com a responsable del fitxer esmentat, es compromet, en la utilització de les dades que hi estan incloses, a respectar-ne la confidencialitat i a utilitzar-les d'acord amb la seva finalitat.